ΖΩΝΤΑΝΟΣ Αστακός Καναδά-Αμερικής

Οι αστακοί μας αλιεύονται στο Μέιν των ΗΠΑ, ή στον Καναδά και φτάνουν αεροπορικώς στις εγκαταστάσεις μας ζωντανοί, με τις δαγκάνες τους. Διατηρούνται σε θαλασσινό νερό, στα συστήματα συντήρησης των εγκαταστάσεών μας, συσκευάζονται και οδηγούνται στην ελληνική αγορά.