ΖΩΝΤΑΝΟ Βασιλικό καβούρι

Πρόκειται για το σπανιότερο και το μεγαλύτερο είδος καβουριού, που αλιεύεται στη Νορβηγία και φτάνει στην Ελλάδα αεροπορικώς. Διατηρείται σε θαλασσινό νερό, σε ειδικές δεξαμενές στα συστήματα συντήρησης των εγκαταστάσεών μας, συσκευάζεται και οδηγείται στην ελληνική αγορά. Είμαστε περήφανοι που καταφέρνουμε και τα παραδίδουμε ζωντανά από την Νορβηγία