Αστακός Ιονίου ζωντανός

Οι αστακοί αλιεύονται στο Ιόνιο πέλαγος και έσα σε λίγη ώρα φτάνουν στη δεξαμενή εξυγίανσης όπου παραμένουν εκεί ζωντανοί.